Modüler Skidler

MODÜLER SKİDLER

​Teknokon Makina on-shore/off-shore uygulamaları için modüler skidlerin mekanik tasarım, malzeme temini, imalat ve test işlerinde uzmandır. Modüler skid tipi sistemlerin ana amacı sahada yapılması gerekecek olan imalat ve montaj işlerinin kalifiye elemanların daima hazır bulunduğu fabrika ortamına taşınarak, montaj sürecinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasıdır. Bu teknik ile yapılan işin kalitesi arttırılırken, projenin hızlı  tamamlanması sayesinde yatırımın geri dönüş sürecine büyük bir katkı sağlanmaktadır.

​Teknokon tarafından imal edilen modüler skidlerin kullanıldığı bazı tipik uygulamalar şunlardır:

•   Petrol ve türevleri için marker enjeksiyon sistemleri
•   Katkı enjeksiyon sistemleri
•   Hat üstü dozajlama ve karıştırma üniteleri
•   Akış ölçüm üniteleri
•   Akışkan şartlandırma paketleri
•   Su arıtma üniteleri
•   Filtreleme üniteleri
•   Test üniteleri
  
Yukarıda belirtilen üniteler temel olarak çelik profillerden oluşturulmuş bir şasi üzerine monte edilmiş, üzerinde gerekli ekipmanların ve boru bağlantılarının yer aldığı, kompakt bir yapıya sahiptir. Teknokon Makina bu üniteler için mekanik montaj işleriyle birlikte elektrik ve enstrümantasyon işlerini de üstlenmektedir.