Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
 

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder.
 
18 yaş altındaki kullanıcıları ile ilgili herhangi bir kişisel veri toplama niyetinde değildir. Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.
 
Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, Web Sitesi ziyaretçileri, şirket hakkındaki  bilgilere ulaşmak, genel istek ve taleplerini şirket yetkililerine iletebilmek için ad, soyad ve e-posta adres bilgilerini, web sayfasında belirtilen elektronik formlara yazmaktadır.
 
Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak, sorumlu bir tutum sergileyecektir.’nın bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;
 
1. ’nın veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,
2. yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,
3. web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,
4. şirket bilgilerini ve finansal raporları paylaşmak,
 
amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır.