Kalite Güvence / Kalite Kontrol

​​Verdiğimiz tüm hizmetlerin, müşterilerimizin beklentilerini karşıladığından emin olmalıyız.

KALİTE GÜVENCE / KALİTE KONTROL

Teknokon’da kalite, müşteri memnuniyeti temel alınarak, müşterilerin beklentilerine tam uyum sağlanması için gösterilen performansların tümü olarak değerlendirilir.

Teknokon kalite politikamız:

"Verdiğimiz tüm hizmetlerin, müşterilerimizin beklentilerini karşıladığından emin olmalıyız."

Teknokon Grup şirketleri, ISO 9001 kalite yönetimi sistemi kapsamındaki kalite anlayışını tüm yönetim düzeylerinde benimser ve uygular.

Kalite hedefleri ve performans göstergeleri, sürekli gelişim ve iyileşme sağlamak amacıyla belirlenmekte, takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.


Amaçlarımız
•   %100 müşteri memnuniyetini sağlamak
•   Müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir kalite standardı yakalamak
•   Çalışan motivasyonunu arttırmak


Araçlarımız
•   ​Tüm kademelerde kalite benimsenir ve desteklenir.
•   Her iş alanında kalite standartları ve prosedürleri oluşturulur.

•   Sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlayacak şekilde kalite hedefleri ve performans parametreleri tespit edilir, izlenir ve değerlendirilir.
•   Her kademede kalite eğitimleri verilerek personelin bu eğitimlere katılımı desteklenir.

•   Kalite yönetimi prosesine tüm çalışanların katılımı sağlanarak ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklenir.
 

​KALİTE SİSTEMİ

Teknokon Makina’nın ISO 9001 standardı kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler için Kalite El Kitabı hazırlanmıştır ve müşteri taleplerini karşılamak için proje kalite planının ve prosedürünün müşterilere, şirket çalışanlarına, kalite denetçilerine ve ilgili diğer taraflara ulaştırılması amaçlanmıştır. Kalite sistemi, Kalite El Kitabında ayrıntılı olarak tanımlanmış, belgelendirilmiş ve kalite sistemini içeren çeşitli prosedürler belirlenmiştir.