Çevre Yönetimi

​Teknokon Makina, bütün faaliyet alanlarında ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun ve çevre bilincini ön plana alan bir yaklaşım sergilemektedir. 
Teknokon Makina olarak hedefimiz süreçlerimizi çevreye zarar vermeden sürdürmektir. ISO 14001 Çevre Yönetimi sertifikasına sahip Teknokon Makina, çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek, kaynakların etkin ve akılcı şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Gelişen teknolojinin yakın takibi ile geri dönüşüm alanında ortaya çıkan yeniliklere de süreçlerimizde yer verilmektedir.
 
Eğitim, çevre bilincinin oluşumunda vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu doğrultuda şirket içi ve dışında çevreyle ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek şirketimizin önde gelen çevre politikaları arasında yer almaktadır.
 
Teknokon Makina gerek geri dönüşüm teknolojilerinin yakın takibi ve uygulanması, gerekse sürekli eğitim felsefesi ile çevre bilinci konusunda sürekli gelişme stratejisi izlemekte, bütün faaliyet alanlarında ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun ve çevre bilincini ön plana alan bir yaklaşım sergilemektedir.