Teknokon Grup Vizyon, Misyon ve Değerler

VİZYONUMUZ

Hizmet verdiğimiz alanlarda Türkiye’nin ilk üç şirketinden biri olmaktır.

 

MİSYONUMUZ

Değişken koşullar altında hızlı hareket edebilen, yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda tutarak, topluma ve çevreye duyarlı bir şekilde müşterilerinin beklentilerini zamanında, eksiksiz şekilde karşılayan ve müşterilerinden tedarikçilerine, çalışanlarından yüklenicilerine kadar tüm paydaşları için değer yaratan bir şirket olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

 


 

İnsan Odaklılık

İnsan odaklı yaklaşımımız, açık ve şeffaf iletişimimiz ile her bir çalışanımızın gerçek potansiyelini bulması için çalışırız.

Tüm çalışanlarımızla açık ve şeffaf bir iletişim kurarız. Farklı görüş ve düşüncelerin saygı  gördüğü, Grup organizasyonun her seviyesinde fikirlerin açıkça ifade edilebileceği bir ortam oluşturmaya öncelik veririz.
Gelişimin bir parçası olan yenilikçi fikirleri, Grubumuzun kurumsal ihtiyaçlarını gözeterek desteklerken çalışanlarımıza sürekli eğitim ve gelişim olanakları sunarak yetkinliklerini geliştiririz, potansiyellerini ortaya çıkarmalarını destekleriz.
Takım Çalışması

Tüm paydaşlarımızla takım bilinciyle çalışırız. 

Yüksek sorumluluk bilinciyle, çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla karşılıklı güvene dayalı iş ilişkileri geliştiririz. 
Tüm çalışanlarımızın ortak katkısını içeren yönetim anlayışımızla, fikir, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırız. Başarıya giden yolda takım olarak çalışır, takım olarak başarılarımızı kutlarız.

Müşteri Odaklılık

Birlikte kaliteli çözümler üretir, işimize değer katarız.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını 360° yaklaşımıyla anlar, verimlilik ve güven odaklı iş modelimizle, işimizin gerektirdiği en yüksek standartları sağlar, sektörümüzün gelişimi ve Teknokon Grup’un itibarı için titizlikle çalışırız.  
Değişen beklentileri karşılamadaki çevik, proaktif ve yenilikçi yaklaşımımız ve kalite anlayışımızla tercih edilen şirket olma konusunda sürekli çalışır ve daha iyiyi hedefleriz.
Tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir ilişkimizi korumak için açık ve şeffaf iletişim kurarız.
Etik Duruş

Tüm paydaşlarımız için güven ve adalet sağlar, topluma ve çevreye saygılı davranırız.

Tüm paydaşlarımızla iş ilişkilerimizde ve süreçlerimizde etik ilkelere bağlılığı ön koşul sayar, kurumsal kültürümüzün temel taşlarından biri olarak kabul ederiz. 
Teknokon Grup olarak, faaliyetlerimizi güven, adalet, dürüstlük ve eşitlik ilkelerini esas alarak sürdürürken, yasal düzenlemelere, mesleki ilkelere ve evrensel kurallara tam uyum göstermeyi hedefleriz.
Topluma ve çevreye karşı her daim sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.


Değişim Yönetimi

Sürekli gelişimi odağımızda tutarak, bireysel ve kurumsal farkındalıkla değişimi yönetiriz.

Sürekli gelişim ve değişim, öncelikli ve vazgeçilmez değerlerimizdendir. Tüm faaliyetlerimizde yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer verir, değişimi teşvik eder ve girişimci ruhumuz ile değişime liderlik ederiz. 
Farklı bakış açılarından aldığımız güçle kendimizi sürekli geliştirir, görünür katkılar sağlamak için çalışırız.